Testiranje magnetov

Da bi vam maksimalno olajšali izbiro najbolj primernega magneta in hkrati lahko zagotavljali njegovo kakovost, smo se odločili izvesti meritve ločilne sile pri vseh tipih naših magnetov. Z ločilno silo mislimo silo, ki je potrebna za odtrganje magneta od kovinske podlage (jeklena plošča debeline 10 mm). Ločilno silo dejansko realno merimo – ne uporabljamo približnih izračunov!

Preizkusi magnetov

Preizkusi magnetovPreizkus poteka tako, da magnet vpnemo na jekleno ploščo, proizvedeno iz konstrukcijskega jekla razreda 11, debeline 10 mm. Plošča je idealno ravna, loščena. S pomočjo testne naprave tekoče povečujemo ločilno moč vse do trenutka, ko pride do odtrganja magneta od jeklene plošče. Silo, pri kateri je prišlo do odtrganja magneta, zabeležimo. Preizkus z namenom maksimalne objektivnosti 3 x ponovimo in izračunamo povprečno ločilno moč.

Opozarjamo, da z zmanjšujočo se debelino jeklene plošče, na katero je magnet vpet, pada ločilna sila magneta – gre za naravno lastnost magnetizma.

Izmerimo tudi vaše magnete – merjenje magnetne moči in indukcije

Nudimo tudi merjenje ločilne sile (po želji tudi magnetne indukcije) magnetov, magnetnih leč, bremenskih magnetov in drugih magnetnih naprav, dobavljenih od vas. Razpolagamo z nekaj različnimi testnimi napravami in smo sposobni izmeriti ločilno silo v intervalu od 0 do 200 kN (kar ustreza cca 20 000 kg)! Za vašo informacijo 10 N = cca 1 kg.

Naredimo vse, kar je v naših močeh, da bi vam ugodili, vendar si pridržujemo pravico preizkusa dobavljenega magneta ne izvesti (npr. v primeru, da bi lahko prišlo do poškodbe naših testnih naprav).