Video: Sekundarna separacija kovinske umazanije, prijete s pretočnim separatorjem z avtomatskim čiščenjem

Magnetni separator z avtomatskim čiščenjem prime kovinsko umazanijo iz tekočine. V teku avtomatskega čistilnega cikla se ta umazanija splakne z vodo ali s poljubnim medijem. Ta tekočina za splakovanje se skupaj s prijeto kovino izpusti v separacijsko posodo (na sliki rdeč dovod).

Separacijska posoda
Separacijska posoda

Velika prednost te tehnične rešitve je, da se tekočina za splakovanje iz spodnjega dela ponovno uporabi za splakovanje separatorja. Torej gre za zaprt krog z minimalnimi izgubami tekočine za splakovanje. Polnjenje ali kompletna zamenjava tekočine za splakovanje sta le občasni, kar vodi do prihrankov in znižanja potrebe po upravljanju.

Prednosti separacijske posode

  • visoka učinkovitost magnetne separacije
  • zaprt krog sekundarne separacije – separator se stalo čisti z isto tekočino za splakovanje (voda, olje ali emulzija), kar znižuje izgube. Tekočina se menja le občasno, odvisno od stopnje onesnaženja in frekvence čiščenja separatorja.
  • nizki stroški uničevanja prijete umazanije (uničujete le kovinsko umazanijo, ne pa tekočine za splakovanje)
  • minimalna obremenitev okolja
  • brez potrebe upravljanja – prihranek delovne sile
  • enostavno vidite, koliko kovinske umazanije je separator prijel

Suhe sortirane kovine v separacijski posodi

Magnetni valj prime kovine in pritisni valj iz njih iztisne ostanke tekočine.

 

Mislite, da ta separator ustreza vašim potrebam?

Preberite podrobnosti o separatorju in nas vprašajte, svetovali vam bom z izbiro le-tega.