Testiranje magnetov

Da bi vam maksimalno olajšali izbiro najbolj primernega magneta in hkrati lahko zagotavljali njegovo kakovost, smo se odločili izvesti meritve ločilne sile pri vseh tipih naših magnetov. Z ločilno silo mislimo silo, ki je potrebna za odtrganje magneta od kovinske podlage (jeklena plošča debeline 10 mm). Ločilno silo dejansko realno merimo – ne uporabljamo približnih izračunov!

Preizkusi magnetov

Preizkusi magnetovPreizkus poteka tako, da magnet vpnemo na jekleno ploščo, proizvedeno iz konstrukcijskega jekla razreda 11, debeline 10 mm. Plošča je idealno ravna, loščena. S pomočjo testne naprave tekoče povečujemo ločilno moč vse do trenutka, ko pride do odtrganja magneta od jeklene plošče. Silo, pri kateri je prišlo do odtrganja magneta, zabeležimo. Preizkus zaradi maksimalne objektivnosti 3x ponovimo, za izračun ločilne sile pa uporabimo najnižjo namerjeno vrednost.

Opozarjamo, da z zmanjšujočo se debelino jeklene plošče, na katero je magnet vpet, pada ločilna sila magneta – gre za naravno lastnost magnetizma.

Izmerimo tudi vaše magnete – merjenje magnetne moči in indukcije

Nudimo tudi merjenje ločilne sile (po želji tudi magnetne indukcije) magnetov, magnetnih leč, bremenskih magnetov in drugih magnetnih naprav, dobavljenih od vas. Razpolagamo z nekaj različnimi testnimi napravami in smo sposobni izmeriti ločilno silo v intervalu od 0 do 200 kN (kar ustreza cca 20 000 kg)! Za vašo informacijo 10 N = cca 1 kg.

Naredimo vse, kar je v naših močeh, da bi vam ugodili, vendar si pridržujemo pravico preizkusa dobavljenega magneta ne izvesti (npr. v primeru, da bi lahko prišlo do poškodbe naših testnih naprav).